ĐỒNG HỒ CỔ CHÂU ÂU          
     Nguyễn Hùng, Lương Khánh thiện, Phủ Lý Hà nam                                    

mời mọi người vào   Đây   để xem thông tin mới nhất nhé